Welkom bij JVh

10 november 2015
Al een paar maand zit ik te broeden op een goed bericht om mijn blog mee op te starten. Resultaat? Niets! Uitstelgedrag, alles van de eerste keer perfect willen doen en tijdnood zitten daar natuurlijk ook voor iets tussen. Misschien is het gewoon tijd om te beginnen schrijven, mijn ervaringen mee te delen en anderen proberen te inspireren. Misschien is het tijd om eens iets anders dan mijn blog opzij te schuiven. Vandaag was dat slaap.

Wat ga je allemaal kunnen terugvinden op JVh? Ik ga onder andere foto's van mijn outfits online zetten omdat mode iets is waar ik dagelijks mee bezig ben. Door mijn persoonlijke stijl te delen hoop ik jullie een waar gevoel te geven wie ik ben, voor zover dat kan via internet of sociale media. Ik draag graag zwart. Het is simpel en elegant en ik ben steeds op zoek naar nieuwe manieren om het te combineren. "Women who wear black lead colourful lives"zei Neiman Marcus ooit.

Gezondheid is sinds een paar jaar iets heel belangrijk geworden voor mij. Ik ben graag bezig met eten en sport dagelijks. Ontbijt is mijn favoriete maaltijd van de dag. Op JVh zul je dus ook weetjes over voeding en gezonde recepten terugvinden. Ik ben geen voedingsdeskundige. Ik heb gewoon een passie voor gezond eten en probeer een inspiratiebron te zijn voor anderen. Regelmatig zal ik jullie ook een kijkje geven in mijn dagelijkse routine qua sport: workouts, tips,..

Voor mijn opleiding Journalistiek zal je ook foto's,opiniestukken enz. terugvinden.

Of ik in het Engels of Nederlands ga schrijven, ben ik nog niet uit. Waarschijnlijk in beide. Zo bereik ik meer mensen en kan ik mijn talen nog eens oefenen. En ten slotte mijn lay-out? Nog volop aan bezig!

Alvast bedankt voor het lezen!

-

For a few months now, I've been thinking about a good post to start my blog. Result? Nothing! Procrastination, trying to do everything perfectly and lack of time have something to do with that too of course. Maybe it's time to just start writing, to start sharing my experiences and trying to inspire others. Maybe it's time to set aside something else than my blog. Today, I've set aside sleep.

What will you be able to find on JVh? I'll be putting my outfits online for example, because fashion is something I'm occupied with every day. By sharing my personal style, I hope to give you a true feeling about myself as far as possible through internet and social media. I like wearing black. It's simple and elegant and I'm always looking for a new way to wear it. "Women who wear black lead colourful lives" said Neiman Marcus once.

In the last couple of years, health has become very important to me. I like working with food and exercice daily. Breakfast is my favourite meal of the day. So you will also find things about nutrition an healthy recipes on JVh. I'm not a nutritionist. I have a passion for healthy food and try to be a source of inspiration to others. Regularly I'll give you a closer look into my daily routine in terms of exercice: workouts, tips,..

For my bachelor of Journalism, you will also find photos, opinion pieces etc. on my blog.

I haven't figured out yet if I'm going to write in Flemish or English. Probably both. In that way I can reach more people and practise my languages. And at last my lay-out? I'm still working on that!

Thank you in advance for reading!


JVh